Ośrodek Rehabilitacyjny w Tąpkowicach świadczy usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej w tym usprawnianie metodą Mc Kenziego, fizykoterapii, masażu oraz zajęc Fitness.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem wysokiej jakości oraz wykwalifikowa
ną kadrą specjalistów fizjoterapii. 

Chcemy zaoferować naszym Pacjentom nowoczesną rehabilitację opartą na naszej wiedzy i nowoczesnym sprzęcie


 terapeutycznym, dlatego wciąż podnosimy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Serdecznie Zapraszamy
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

TWOJE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH